CHARON I. (Prosba)

V krajinách jinak pustých
teče Styx řeka
Na svou odměnu mrzkou
Charon tu čeká

Jeho cynických frází
člověk se leká
Prý až na druhém břehu
pokoj mě čeká

Kdo ti to nalhal
že tam tak spěchám
Jedno splněné přání
a jmění ti nechám

Dej mi jen jeden den
jeden jediný den

V krajinách jinak pustých
teče Styx řeka
Na svou odměnu mrzkou
Charon tu čeká

Pokorně prosím
ať mne tu nechá
A s tou zoufalou prosbou
před něj si klekám

Dej mi jen jeden den
jeden jediný den