Zbytečný flám

Právě se rouhá
v půlnočních touhách
schumlaná deka je poslední
co z tebe mám
skončil ten zbytečný flám

Jak rány solí
poznání bolí
falešná láska je poslední
co z tebe mám
skončil ten zbytečný flám

Dráp do mě seká
vyprahlá řeka
a vyhaslý plamen je poslední
co z tebe mám
skončil ten zbytečný flám

Úděl mě smíří
kvér k sobě mířím
vzpomínka letmá je poslední
co z tebe mám
skončil ten zbytečný flám