Vyhnali chlapa z ráje

Mohli vyhnat
chlapa z ráje
Ale nemůžou vyhnat
peklo z chlapa!