...hrdý jménem Commanda, bráním heavy metal...

Celá města hříšných lidí
Každá žena spoustu chlapů má
To vše shora pánbůh vidí a zná

V údolí Mambre je volnost
Každý je sám sobě pán
Smilstev a nečistot hojnost
Byť tady kraloval patriarcha Abraham

Sodoma a Gomora

Pykat musí za své hříchy
Sodomští hříšníci
Smaží se v pekelné říši
Navěky trpící

Vítr zvedá mračna prachu
Tušíc zkázu lidé řvou
Spíš mrtví než živí od strachu jsou

Prší síra a oheň
Blýskot a hromobití
Marné je říkat si Sbohem
Země se otevře a vše do sebe pohltí

Sodoma a Gomora