...to není cejch, ale znamení víry v heavy metal...

Ex libris (lat. z knih) je jedna z mála skladeb Ingottu hraná ve 3/4 taktu, které dominuje tříakordový zpěvný refrén. Ve slokách je pod vokál přimíchán unisono šepot, aby dodal trochu tajemna do hádanky, kterých velmi známých osmi knih se text týká, přičemž každému z titulů jsou věnovány dva po sobě jdoucí řádky a nutno dodat, že se zatím nenašel jediný knihofil natolik bystrý, aby celý tento rébus na první dobrou rozklíčoval.
 
Píseň Adié potvorám může být považována za protestsong, který asi neocení feministka, ale kdo zná Ingott trochu blíže ví, že se v kapele vždy udržoval kladný až vřelý vztah k ženám a toto dílo je jen výjimka potvrzující pravidlo. Písnička má už 35 let a tak se dá říct, že je prověřena časem, což potvrzují zpívající fanoušci, jejich manželky, dcery a dokonce i jedna vnučka!

empty alt